เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ดูทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ ข่าวสารกิจกรรม เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เมก้า วีแคร์

โกล์ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เมก้า วีแคร์

แอคนาแคร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เมก้า วีแคร์

จินโซมิน

รายละเอียดเพิ่มเติม


การดูแลระบบทางเดินหายใจ

หนึ่งในหลักการแคร์ (CARE) คือ A-Air หรือ อากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปนั่นเอง ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแออัด อากาศไม่ถ่ายเท มีฝุ่นละอองและก๊าซพิษมาก ระบบทางเดินหายใจก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ