เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น | แบบสอบถามการเป็นภูมิแพ้ทางจมูก
ผลประเมินการเป็นภูมิแพ้ทางจมูก


ถ้ามีอาการใดๆ ในคำถามส่วนที่ 1 แสดงว่าท่านเป็นภูมิแพ้ทางจมูก
แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย และสามารถรับประทานวิตามินเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

ถ้าท่านมีอาการใดๆ ในคำถามส่วนที่ 1 ร่วมกับอาการในคำถามส่วนที่ 2
ท่านต้องพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อใช้ยาในการรักษา การรับประทานวิตามินต่างๆ จะช่วยให้แข็งแรงและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ