เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น | ประเมินภาวะต่อมลูกหมากโต
แบบประเมินภาวะต่อมลูกหมากโต
ประเมินการถ่ายปัสสาวะของตนเองในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีลักษณะการถ่ายปัสสาวะต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด? โดยให้คะแนนตรงกับอาการที่เกิดขึ้นกับตนเองมากที่สุด
1. หลังจากที่ท่านถ่ายปัสสาวะเสร็จแล้วมีบ่อยไหมที่ท่านรู้สึกถ่ายปัสสาวะไม่สุด หรือยังคงเหลือปัสสาวะค้างอยู่
2. จากการถ่ายปัสสาวะ 5 ครั้งที่ผ่านมา ท่านถ่ายปัสสาวะครั้งที่แล้วยังไม่ถึง 2 ชั่วโมง ก็ต้องถ่ายปัสสาวะซ้ำอีกมีกี่ครั้ง
3. มีบ่อยไหม ที่ท่านไม่สามารถปัสสาวะถ่ายเสร็จรวดเดียว แต่จะต้องถ่ายเป็นขยักๆ หรือ ไหลๆ หยุดๆ
4. มีบ่อยไหม ที่ท่านปวดอยากจะถ่ายปัสสาวะ และจำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะแต่ไม่สามารถกลั้นได้
5. มีบ่อยไหม ที่ท่านถ่ายปัสสาวะมีความแรงลดลงและไม่พุ่งเหมือนเดือนก่อน ๆ
6. มีบ่อยไหม ที่ท่านต้องเบ่งหรือรอนานก่อนจะเริ่มถ่ายปัสสาวะออกมาได้
7. หลังเข้านอนตอนกลางคืนจนกระทั่งตื่นนอนตอนเช้า ท่านต้องลุกขึ้นมาถ่ายปัสสาวะเพราะปวดปัสสาวะกี่ครั้ง
ผลประเมินภาวะต่อมลูกหมากโต
คุณได้ คะแนน
การแปรผลแบบประเมิน
  • ได้ 0–7 คะแนน ถือว่า ไม่มีอาการหรืออาการน้อย
  • ได้ 8-19 คะแนน ถือว่า มีอาการปานกลาง
  • ได้ 20-35 คะแนน ถือว่า มีอาการมาก
ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต
  • 1. ลดการดื่มน้ำก่อนนอน เพื่อลดจำนวนครั้งที่ต้องเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน
  • 2. ลดการดื่มแอลกอฮอล์ และกาแฟ เพราะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะและทำให้อาการเป็นมากขึ้น
  • 3. ระมัดระวังการใช้ยาที่อาจทำให้อาการเป็นมากขึ้น เช่น ยาแก้หวัด หรือยาแก้ปวดท้องบางชนิด
  • 4. ฝึกการขมิบอุ้งเชิงกรานบ่อยๆ เพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานกล้ามเนื้อ ทางเดินปัสสาวะได้ดีขึ้น