เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น | ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคข้อเสื่อม
ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคข้อเสื่อม
เพศ
อายุ
ค่า BMI
การขึ้นลงบันได
นั่งยองๆ
นั่งพับเพียบ
นั่งสมาธิ
นั่งคุกเข่า
ยืนท่าเดียวนานๆ
การนอน
การเดิน
ผลประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคข้อเสื่อม
คุณได้ คะแนน
ระดับความเสี่ยงที่ปรากฏ
 • 1-11 คะแนน คุณมีความเสี่ยงน้อย แนะนำให้ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก ยืน นั่งนอนให้ถูกท่า
 • 12-29 คะแนน คุณมีความเสี่ยงหลายประการ หากมีอาการข้อยึด ติดขัด บวม มีเสียงกรอบแกรบ ปวดลึกๆบริเวณข้อ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อเริ่มรับประทานยา
ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ในปัจจัยต่างๆ
 • เพศ เพศหญิงมีโอกาสเป็นโรคข้อเสื่อมสูงกว่าเพศชาย 2 เท่า
 • อายุ ผู้ชายจะเริ่มเป็นโรคข้อเสื่อมเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไปส่วนเพศหญิง มีอาการชัดเจน เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป
 • น้ำหนักตัว ค่า BMI 20-25 อยู่ในเกณฑ์ปกติหากมากว่า 25 ต้องออกกำลังกายและจำกัดอาหาร
 • ท่านั่งต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงท่านั่งที่ทำให้มีการงอเข่ามากกว่า 90 องศาและไม่ควรนั่งในท่าเดิมนานๆ
 • ท่ายืนต่างๆ ควรสลับเท้ารับน้ำหนักและไม่ควรยืนในท่าเดิมนานๆ
 • ท่าเดินต่างๆ ควรเดินบนพื้นราบไม่ลาดชัน ควรใส่รองเท้าหุ้มส้น ไม่ควรใส่รองเท้าส่นสูงเป็นเวลานานๆ
 • ขึ้นลงบันได จะเกิดแรงกดทับบนหัวเข่ามาก หากขึ้นลงบันไดให้ใช้ขาที่มีอาการปวดน้อยกว่า ก้าวขึ้นก่อนและเวลาลงบันไดให้ใช้ขาที่ปวดมากกว่าลงก่อน
ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับโรคข้อเสื่อม
 • 1. หลีกเลี่ยงของทอด หรืออาหารที่มีไขมันสูง
 • 2. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • 3. บริหารกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อเข่าให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 • 4. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ทำให้ข้อที่เสื่อมรับแรงกระแทกมากเกินไป