เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น | วัดดัชนีมวลกาย
รูปร่างสัดส่วนที่ดูดี สามารถเช็คได้จากดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index)
ผลวัดดัชนีมวลกาย
รูปร่างสัดส่วนที่ดูดี สามารถเช็คได้จากดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index)
น้ำหนักของคุณ :
ส่วนสูงของคุณ :
ค่าดัชนีมวลกายของคุณเท่ากับ :
การแปลผล
น้อยกว่า 18.5 น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน
18.5-24.9 น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
25-29.9 น้ำหนักเกินมาตรฐาน
มากกว่า 30 อ้วน แล้วหละ
คำแนะนำในการปฏิบัติตัว
หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้พลังงานสูง โดยเฉพาะแป้งและไขมัน
รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น
ออกกำลังกายเพิ่มการเผาผลาญอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที