เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

เมก้าฯ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตามโครงการพระราชดำริ

บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560  โดยคุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงดวงนภา ตงศิริ กรรมการผู้จัดการ และเภสัชกรหญิงวิชชุลดา ผรณเกียรติ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ร่่วมนำพนักงานจำนวน 182คน ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามโครงการ " 84 พรรษา ประชาร่วมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า"  ณ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ พื้นที่ป่าทุ่งรกฟ้า ตำบลขรงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

แชร์เลย!

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ