เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพข้อด้วยไฮโดรไลเชต คอลลาเจน

คอลลาเจน (Collagen) คืออะไร

        คอลลาเจน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า  Kolla แปลว่า กาว โดยเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนต่อกันและมีการประสานกันเป็นเส้นใย  และมีประโยชน์ต่อร่างกายในการเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของผิวหนัง กระดูกอ่อน เส้นเอ็น ผนังหลอดเลือด และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ ในร่างกาย โดยโปรตีนคอลลาเจนจะมีความสำคัญที่ทำให้เซลล์ของร่างกายสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์  และเป็นโปรตีนที่พบถึง 30-40% ของโปรตีนในร่างกาย เรามักได้ยินกันบ่อย หรือเป็นที่ทราบกันดีว่า มีการใช้โปรตีนคอลลาเจนเพื่อประโยชน์ในการบำรุงผิวพรรณ เสริมความเต่งตึง  ความยืดหยุ่นอ่อนเยาว์ให้กลับคืนมา  แต่ความเป็นจริงแล้ว ในทางการแพทย์มีการใช้ประโยชน์จากโปรตีนคอลลาเจนมากกว่าประโยชน์สำหรับผิวพรรณ โดยเฉพาะในการดูแลปัญหาข้อเสื่อม

ไฮโดรไลเชต คอลลาเจน (Hydrolysate Collagen)  สารอาหารจำเป็นสำหรับเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อ

        จากการวิจัยพบว่า เมื่อนำโปรตีนคอลลาเจนมาผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้คอลลาเจนที่มีขนาดและความยาวสั้นลง เรียกว่า ไฮโดรไลเชต คอลลาเจน  ที่หลังจากรับประทานจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี  และทำให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ในขบวนการสร้างคอลลาเจนในอวัยวะต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสูตรลิขสิทธิ์ที่มีความจำเพาะในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อ

ประโยชน์ของโปรตีนคอลลาเจนกับผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม

        จากการศึกษาพบว่า ในผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม จะมีเนื้อกระดูกอ่อนผิวข้อ (Cartilage) ลดลง โดยมีปัจจัยสำคัญคือ

1. อายุที่มากขึ้น ทำให้เซลล์กระดูกอ่อน (chondrocyte) มีการสร้างโปรตีนคอลลาเจนลดลง

2. มีการใช้งานของข้อมากเกินไป  โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้ข้อเป็นประจำ เช่น นักกีฬา มีผลให้เนื้อกระดูกอ่อนผิวข้อมีการสึกกร่อน หรือบางลงเร็วกว่าที่ควร

ทั้งสองปัจจัยสำคัญ ส่งผลให้กระดูกแข็งที่อยู่ใต้กระดูกอ่อนผิวข้อ มีการสัมผัสหรือเสียดสีกัน มีเสียงดังกรอบแกรบหรือปวดขณะเคลื่อนไหว ความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อลดลง

จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระดูกอ่อน เมื่อเทียบเป็นผงแห้ง พบว่าประกอบด้วย

  • โปรตีนคอลลาเจน 60 %  
  • โปรตีโอไกลแคน 25-30 %  
  • โปรตีนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คอลลาเจน เช่น fibronectin  15 – 20 %  

จากการที่มีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบถึง 60%  ทำให้มีการวิจัยผลการรับประทาน ไฮโดรไลเชต คอลลาเจนในโรคข้อเสื่อมที่ช่วยให้อาการปวดลดลง การเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้น

ตัวอย่างผลการศึกษาของ ไฮโดรไลเชต คอลลาเจน

  •  Mc Alindon และคณะ ศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรไลเชต คอลลาเจน (Fortigel ®) เมื่อรับประทานวันละ 10 กรัม ต่อเนื่อง 48 สัปดาห์ ในผู้ป่วยข้อเสื่อม 30 คน เทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทาน พบว่ากลุ่มที่รับประทาน ไฮโดรไลเชต คอลลาเจน (Fortigel ®)  จะมีการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับประทาน (Placebo) เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนก็จะเสื่อมสลายไปตามปกติ
  • Clark K L และคณะ ศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรไลเชต คอลลาเจน (Fortigel ®) เมื่อรับประทานวันละ 10 กรัม ต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ ในนักกีฬา 147 คน เทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทาน พบว่า ไฮโดรไลเชต คอลลาเจน ช่วยลดอาการปวด  และทำให้การเคลื่อนไหวของข้อเข่าและข้อไหล่ดีขึ้น
  • Goetz และคณะ ศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรไลเซต คอลลาเจน (Fortigel ®) เมื่อรับประทานวันละ 10 กรัม ต่อเนื่อง 14 สัปดาห์ ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 250 คน เทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทาน พบว่า ไฮโดรไลเซต คอลลาเจน ช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของข้อเข่าดีขึ้น
  • Moskowitz และคณะ ศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรไลเชต คอลลาเจน (Fortigel ®) เมื่อรับประทานวันละ 10 กรัม ต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 389 คน เทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทาน พบว่า ไฮโดรไลเซต คอลลาเจน ช่วยลดอาการปวด และทำให้การเคลื่อนไหวของข้อเข่าดีขึ้น

การเลือกรับประทานไฮโดรไลเชต คอลลาเจน

        ควรเลือกชนิดที่มีการศึกษาวิจัยว่าได้ผลดีในผู้ใช้จริง เพื่อให้มั่นใจว่าได้ประโยชน์คุ้มค่าหลังรับประทานโดยเฉพาะในรูปแบบผง บรรจุซองสำหรับละลายน้ำ  ปัจจุบันมีการรับประทานเพื่อเสริมโครงสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อและผิวพรรณอย่างแพร่หลาย

ขนาดรับประทานที่แนะนำ  วันละ 10 กรัม ต่อเนื่องอย่างน้อย 3-6 เดือน

ผู้ที่เหมาะสมในการรับประทาน

  • ผู้ที่ต้องใช้ข้อในการเคลื่อนไหวหรือออกแรงในชีวิตประจำวัน เช่น ผู้ที่ออกกำลังกาย นักกีฬา ผู้ที่ใส่รองเท้าส้นสูง ผู้ที่น้ำหนักเกินมาตรฐาน
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม

ความปลอดภัยของไฮโดรไลเชต คอลลาเจน

        ไฮโดรไลเชต คอลลาเจน จัดเป็นกลุ่มสารอาหารโปรตีนที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย (Generally Recognized As Safe) ตามที่ระบุในองค์กรอาหารของยุโรปและอเมริกา (European Food Safety Authority 2005 และ US Food Standard Agency)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮโดรไลเชต คอลลาเจน คลิกที่นี่

แชร์เลย!

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง


สุขภาพดี เริ่มต้นที่กระดูกแข็งแรง

กระดูก เป็นอวัยวะที่มีชีวิต มีการผลัดเซลล์กระดูกเก่าและสร้างเซลล์ใหม่อยู่เสมอเพื่อคงความยืดหยุ่นที่ดีของกระดูก ทำให้กระดูกยังสามารถรับน้ำหนักตัว รับแรงกระแทก ไม่เปราะ และแตกหักง่าย


กองทุนกระดูก ลงทุนวันนี้ รับผลตอบแทนคืนเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า

สมัยนี้ หันซ้ายหันขวา ใครๆ ก็เล่นหุ้น นำเงินเก็บมาลงทุนสร้างผลกำไรให้งอกเงย แต่ช้าก่อนน่ะ เพราะการลงทุนไม่ได้มีเพียงเฉพาะการลงทุนทางการเงิน แต่เราทุกคนสามารถที่จะเลือกลงทุนกับสุขภาพได้อีกด้วย ซึ่งก็สามารถให้ผลตอบแทบกลับมาเป็นมูลค่าทางการเงินเช่นกัน


การดูแลและรักษาโรคข้อเสื่อม

โรคข้อเสื่อม เป็นความผิดปกติของข้อที่พบได้บ่อยในช่วงเข้าสู่วัยกลางคนและพบได้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ พบบ่อยในตำแหน่งของข้อที่ต้องรับน้ำหนักมากเช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อต่อกระดูกสันหลัง เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อ (cartilage)