เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

วาเลอเรี่ยน (Valerian) เพื่อการนอนหลับที่เต็มอิ่มอย่างเป็นธรรมชาติ

วาเลอเรี่ยน (Valerian) เพื่อการนอนหลับที่เต็มอิ่มอย่างเป็นธรรมชาติ
ปัญหาการนอนไม่หลับ
 การนอนไม่หลับหมายถึงการนอนหลับยาก การนอนหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือการที่ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วนอนหลับต่อไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นแค่คืนหรือสองคืน แต่บางคนอาจจะนอนไม่หลับติดกันหลายวันแบบเรื้อรัง หรือนอนเป็นเดือน ซึ่งสาเหตุของการนอนไม่หลับส่วนใหญ่มักเกิดจากความเครียด การอยู่ในภาวะซึมเศร้า การเข้านอนไม่เป็นเวลา หรือเกิดจากความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย เป็นต้น
ใครบ้างที่นอนไม่หลับ
 อาการนอนไม่หลับเรื้อรังนั้นมักเกิดกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากพยาธิสภาพของร่างกาย และปริมาณของสารสื่อประสาทในผู้สูงอายุนั้นจะมีน้อยลง นอกจากนี้อาการนอนไม่หลับยังเกิดกับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปมักจะเกิดความเครียดจากการทำงาน และเรื่องกังวลใจต่าง ๆ 
การแก้ปัญหา
 การนอนไม่หลับนั้นเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะมีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่าย และเกิดอาการง่วงซึมระหว่างทำงานซึ่งจะเกิด ความเครียด กังวลในเวลากลางคืน และทำให้นอนไม่หลับอีก ส่วนใหญ่การแก้ปัญหามักจะใช้ยานอนหลับ ซึ่งจะต้องพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยก่อนจึงจะได้รับยา แต่ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกานั้นนิยมใช้สมุนไพรเพื่อช่วยให้นอนหลับ ซึ่งสารสกัดจากรากวาเลอเรี่ยนนั้นเป็นสมุนไพรเพื่อช่วยให้นอนหลับ ซึ่งสารสกัดจากรากวาเลอเรี่ยนนั้นเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีความปลอดภัย และสามารถรับประทานติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
วาเลอเรี่ยน (Valerian)
 วาเลอเรี่ยน เป็นสมุนไพรมีต้นกำเนิดอยู่แถบยุโรป และเอเซียตั้งแต่ 2000 ปีที่แบ้วซึ่งดอกวาเลอเรี่ยนนั้นเป็นดอกเล็กสีขาวและม่วง ในศตวรรษที่ 18 ได้เริ่มนำรากของวาเลอเรี่ยนมาใช้เป็นสมุนไพรเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับและคลายความวิตกกังวลกันอย่างจริงจัง ในปัจจุบันได้มีการยอมรับให้ขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรเพื่อช่วยการนอนหลับ ในประเทศเยอรมนี เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อเมริกา และอิตาลี
สารสำคัญของรากวาเลอเรี่ยนที่ช่วยการนอนหลับ
 สารสำคัญที่พบในรากวาเลอเรี่ยนมี 2 กลุ่มใหญ่ คือน้ำมันระเหยในกลุ่ม monoterpenes  และสารกลุ่ม iridoids สารเหล่านี้ออกฤทธิ์คล้ายยานอนหลับซึ่งอยู่ในกลุ่ม  benzodiazepines โดยไปเพิ่มสารสื่อประสาทส่วนกลางที่ทำให้นอนหลับ และยังมีฤทธิ์คลายวิตกกังวลได้อีกด้วยดังนั้นการใช้สมุนไพรวาเลอเรี่ยนจึงช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับ และคนที่นอนไม่หลับเนื่องจากความเครียด และวิตกกังวล
วาเลอเรี่ยนกับการช่วยให้นอนหลับ
 ในการใช้สารสกัดจากรากวาเลอเรี่ยนเพื่อช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับ และคลายเครียดมีมาตั้งแต่ 400 ปีที่แล้ว และในปัจจุบันมีสารสกัดจากรากวาเลอเรี่ยนที่ช่วยให้หลับจึงได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป ซึ่งจากผลจากการวิจัยเมื่อปี 1996 พบว่าการใช้สารสกัดจากรากวาเลอเรี่ยน วันละ 450 มิลลิกรัม  กับผู้ที่นอนไม่หลับติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยรับประทานเป็นระยะเวลา 14-28 วัน จะช่วยเพิ่มคุณภาพของการนอนหลับโดยช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น ไม่ตื่นนอนกลางดึก และเกิดอาการง่วงซึมหลังจากตื่นนอนน้อยมาก นอกจากนี้ยังได้ทำการวิจัยสารสกัดจากรากวาเลอเรี่ยนกับยานอนหลับ flunitrazepam เปรียบเทียบกับยาหลอก พบว่าสารสกัดจากวาเลอเรี่ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับได้ดีกว่ายาหลอกแต่มีอาการข้างเคียงน้อยกว่ายานอนหลับมากดังนั้นการรับประทานสารสกัดวาเลอเรี่ยนจึงช่วงลดปัญหาของผู้ที่นอนหลับยากหรือนอนหลับ ๆ ตื่น ๆ ซึ่งการนอนหลับอย่างเต็มอิ่มจะช่วยให้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่น และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การใช้สารสกัดจากรากวาเลอเรี่ยน
 สารสกัดจากรากวาเลอเรี่ยนช่วยบรรเทาปัญหาการนอนไม่หลับขั้นอ่อนถึงปานกลางได้อย่างดีโดยแนะนำให้รับประทานวันละ 445 มิลลิกรัม ก่อนนอนประมาณครึ่งถึง 1 ชั่วโมง ติดต่อกัน 2-4 สัปดาห์ จะค่อย ๆ ปรับคุณภาพการนอนหลับให้มีคุณภาพมากขึ้น และค่อย ๆ  ลดปริมาณการใช้ลงเมื่อคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นแล้ว หรือเมื่อต้องการหยุดรับประทาน
ความปลอดภัย
 • สารสกัดจากรากวาเลอเรี่ยนนั้นมีใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เพราะมีความปลอดภัยสูงและไม่เกิดอาการข้างเคียงเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
 • ในกรณีที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดควรหยุดรับประทานโดยค่อย ๆ ลดปริมาณการใช้ลงก่อน 1-2 อาทิตย์
คำแนะนำ
 • ใช้ได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 • สตรีมีครรภ์และระหว่างให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์
 • ไม่ควรรับประทานขณะขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
 • การเพิ่มขนาดรับประทานขึ้นไม่มีผลทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของยา 
เคล็ดลับในการช่วยให้นอนหลับ
 การแก้ปัญหาการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังนั้นต้องใจเย็น ๆ ค่อยเป็นค่อยไป เพราะผลการรักษามักไม่เห็นผลแบบทันตา แต่จะค่อย ๆ ดีขึ้น ซึ่งแนวทางมีดังนี้
 1. ควรเข้านอนเมื่อรู้สึกง่วง
 2. ไม่ควรใช้เวลาอยู่บนเตียงนอนนาน ๆ โดยที่ยังไม่หลับเพราะทำให้คุณภาพการนอนยิ่งแย่ลง
 3. ควรออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ
 4. หลีกเลี่ยงยาหรือสารเคมีบางตัวที่มีผลต่อการนอนหลับ เช่น กาแฟ และบุหรี่ เป็นต้น
 5. การงีบหลับในช่วงบ่ายไม่ควรนอนเกิน 1-2 ชั่วโมง และไม่ควรงีบหลับหลังเวลา 15.00 น. เพราะอาจมีผลต่อการนอนหลับในคืนนั้น ๆ ได้
 6. ในกรณีที่ปฏิบัติตามข้อต่าง ๆ แล้วคุณภาพการนอนหลับยังไม่ดีขึ้น การใช้ยาหรือสมุนไพรช่วยให้นอนหลับ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาเลอเรี่ยน (Valerian) คลิกที่นี่ และ Multilives คลิกที่นี่

แชร์เลย!

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง


ความเครียด นอนไม่หลับและโรคซึมเศร้า

การใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบและแข่งขันสูงในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้เกิดความกดดันจากสถานการณ์รอบตัว ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทำงาน การศึกษาเล่าเรียน รวมถึงมลภาวะต่างๆ ส่งผลให้คนเราต้องตกอยู่ในภาวะความเครียดอย่างหนีไม่พ้น และนับเป็นภัยเงียบที่


ตื่นนอนแล้วร่างกายไม่สดชื่นเลย ควรทำยังไงดี?

การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับร่างกาย หลังจากที่กร่ำศึกหนักเรื่องงานเรื่องเรียนกันมาทั้งวันก็ต้องพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟู และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไป และการนอนหลับที่ดีนั้นจะต้องนอนในช่วงเวลาที่ร่างกายกำหนดเอาไว้ด้วย