เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

บทบาทของโกรทฮอร์โมนต่อร่างกาย

บทบาทของโกรทฮอร์โมนต่อร่างกาย

หน้าที่ของโกรทฮอร์โมนในร่างกาย


การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นขบวนการซับซ้อน และอาศัยการทำงานของฮอร์โมนหลายชนิด แต่มีฮอร์โมนอยู่ 1 ชนิดที่สำคัญมากที่ร่างกายต้องนำสารอาหารกลุ่มโปรตีนในรูปกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดมาใช้ในการสร้าง และยังเป็นจุดเริ่มต้นของหลายกระบวนการที่สำคัญคือ โกรทฮอร์โมน หรือ ฮอร์โมนจีเอช (Growth Hormone, GH) เป็นฮอร์โมนหลักที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) ถูกสร้างขึ้นจากหน่วยย่อยของโปรตีนหรือกรดอะมิโนหลายชนิด ทำหน้าที่ดังนี้

1. ควบคุมการเจริญเติบโตของร่งกาย

2. ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย 

3. ดูแลเรื่องการสร้างเซลล์ใหม่ให้กับอวัยวะต่างๆ เมื่อสึกหรอและต้องการซ่อมแซมให้ฟื้นฟูกลับมาทำงานได้เหมือนปกติ

4. ดูแลการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน ทำให้กระดูกเจริญเติบโตได้ตามปกติ

5. ควบคุมการทำงานของระบบสมอง และเสริมสร้างพัฒนาการของเซลล์สมอง

6. ควบคุมการทำงานของเอ็นไซม์หลายชนิดในร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของโกรทฮอร์โมนที่สำคัญกับร่างกาย

ประโยชน์สำหรับเด็ก


เมื่อเด็กนอนหลับไม่เพียงพอ จะทำให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่ ทำให้มีภาวะเตี้ยและเติบโตช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน โกรทฮอร์โมนจะการกระตุ้นให้ตับหลั่ง IGF- I (Insulin-like Growth factor-I) ซึ่ง IGF-I นี้จะกระตุ้น เซลล์ของกระดูกอ่อน (cartilage cell or chondrocyte) ทำให้มีการแบ่งตัว ของเซลล์กระดูกอ่อน นอกจากนี้ยังกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อที่ปลายกระดูกอ่อน (epiphyseal plate)โดยกระตุ้นการขนถ่ายกรดอะมิโนในการสร้างโปรตีนที่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นๆ ทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ (hyperplasia) และขยายขนาด (hypertrophy) เพิ่มขึ้นทำให้เด็กๆ มีโอกาสจะสูงได้เพิ่มขึ้น

เด็กที่ขาดโกรทฮอร์โมน growth hormone (GH) จะมีหน้าตาที่ดูอ่อนกว่าอายุจริง รูปร่างเตี้ยเล็กแต่สมส่วน อ้วนกลมเนื่องจากมีไขมันสะสมบริเวณลำตัวมาก ถ้าเป็นเด็กชายมักมีอวัยวะเพศเล็กไม่สมวัย อย่างไรก็ตามภาวะขาดโกรทฮอร์โมนไม่มีผลกระทบต่อระดับสติปัญญาของเด็ก

ประโยชน์ด้านการนอนหลับสำหรับคนทุกวัย


โกรทฮอร์โมนจะช่วยให้คนทุกวัยหลับสนิท และร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราหลับสนิท ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิทซึ่งส่งผลให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้น้อยลง สังเกตได้ว่ามักมีปัญหาตื่นตอนกลางดึกแล้วไม่สามารถหลับต่อได้  ซึ่งเมื่อมีการเสริมให้ร่างกายมีโกรทฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้กระบวนการหลับเกิดได้ดีและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ประโยชน์เรื่องการชะลอวัย

ทุกคนเมื่อมีอายุ 25 ปีขึ้นไปร่างกายจะผลิตโกรทฮอร์โมนลดลง 14% และลดลงแบบนี้ในทุก 10 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายยกตัวอย่างเช่น รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลง ไม่สบายบ่อย มีไขมันตามร่างกายเพิ่มขึ้นหรือสะสมง่ายขึ้น อารมณ์แปรปรวนหรือหดหู่ นอกจากปัญหาการนอนไม่หลับแล้วยังพบภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น การได้รับอาหารที่เสริมให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้เพิ่มขึ้น จะทำให้ความเสื่อมต่างๆ ไม่เกิดขึ้นก่อนเวลาหรืออาจทำให้เสื่อมช้ากว่าคนอื่นในวัยเดียวกัน 

ประโยชน์ด้านสมรรถภาพทางเพศสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง


เมื่อร่างกายได้รับอาร์จินีน ออร์นิทีน กลูตามีนและไลซีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับหลอดเลือดในการผลิตสารไนตริกออกไซด์และช่วยผลิตโกรทฮอร์โมน พบว่ามีผลช่วยการขยายตัวของหลอดเลือด มีผลกระตุ้นให้การผลิตไนตริกออกไซด์จากหลอดเลือดเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศและการแข็งตัวดีขึ้นในผู้ชาย  และยังมีผลดีสำหรับผู้หญิงเมื่อหลอดเลือดขยายได้เต็มที่ตามสมควร ก็จะทำให้สารคัดหลั่งในบริเวณต่างๆ ทำงานได้เป็นปกติ ลดปัญหาที่เกิดขณะมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งประโยชน์ข้อนี้จะดีกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงวัยผู้ใหญ่และยังช่วยป้องกันปัญหาครอบครัว

ประโยชน์ที่มีต่อกระบวนการเผาผลาญอาหาร 

เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตในร่างกาย โกรทฮอร์โมนจะกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน ลดปฏิกิริยาเผาผลาญโปรตีนและสามารถนำกรดอะมิโนมาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยรวมถือเป็นการเพิ่มการเผาผลาญโปรตีนในร่างกาย มีฤทธิ์เพิ่มการใช้ไขมัน กระตุ้นการสลายตัวของไตรกลีเซอไรด์ และโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ดี

ตัวอย่างการใช้กรดอะมิโนบางชนิดที่สำคัญในทางการแพทย์

มีการศึกษาการใช้อาร์จินีนร่วมกับไลซีนโดยการรับประทานอย่างละ 1,200 มิลลิกรัม ช่วยเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนขึ้นมากกว่า 4 เท่า เมื่อเทียบกับการรับประทานเพียงชนิดเดียวหรือเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทาน 

สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพรวมทั้งกล้ามเนื้อ มีการศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานอาร์จินีนร่วมกับออร์นิทีน ปริมาณ 2,000 มิลลิกรัมและ1,000 มิลลิกรัม ตามลำดับ พบว่าร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อวัดจากค่าความแข็งแรงและปริมาณกล้ามเนื้อ แต่มีของเสียที่กำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทานกรดอะมิโนทั้ง 2 ชนิดนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าร่างกายได้ประโยชน์และไม่มีของเสียตกค้างจากกรดอะมิโนที่รับประทานเข้าไป

สำหรับการศึกษาเรื่องโกรทฮอร์โมนในเด็ก พบว่าเด็กที่แก้ปัญหาเรื่องความสูงด้วยการเลือกฉีดโกรทฮอร์โมนเข้าไปโดยตรง ไม่เป็นที่ยอมรับในทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย เนื่องจากมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนและพบภาวะผิดปกติทางการเจริญเติบโตได้ง่าย รวมทั้งมีข้อจำกัดในการฉีดยาหลายอย่าง ดังนั้นการรับประทานกรดอะมิโนบางชนิดที่ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้เองตามธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่า

กรดอะมิโนที่ช่วยร่างกายในการสังเคราะห์โกรทฮอร์โมน ได้แก่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของโกรทฮอร์โมนต่อร่างกาย คลิกที่นี่

แชร์เลย!

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง


ฟิตพลังหนุ่ม ให้กลับมาอีกครั้ง

รูปร่างและบุคลิกภาพที่ดีของผู้ชาย ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ทำให้คนรอบข้างอยากรู้จักปฏิสัมพันธ์ ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี เป็นที่รักของคนทั่วไป และส่งผลต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน สำหรับผู้ชายทุกคน


วิธีฟิตความเป็นชายให้เกินร้อย

บุคลิกภาพและรูปร่างที่ดี ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ทำให้คนรอบข้างอยากรู้จักปฏิสัมพันธ์ ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีเป็นที่รักของคนทั่วไป และส่งผลต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน สำหรับผู้ชายทุกคน ธรรมชาติได้ให้มาซึ่งลักษณะความเป็นชาย


การดูแลและป้องกันการขาดฮอร์โมนเพศชาย

ฮอร์โมนเพศชาย มีชื่อว่า เทสโทสเทอโรน มีส่วนสำคัญในการกำหนดลักษณะความเป็นชาย รวมถึงส่งผลต่อความต้องการทางเพศ และการสร้างอสุจิที่สมบูรณ์ เทสโทสเทอโรนสร้างมากที่สุดในวัยยี่สิบตอนต้น จากนั้นจะลดลงอย่างช้าๆ เมื่ออายุมากขึ้น การพร่องฮอร์โมนเพศชายไป