เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

เกี่ยวกับเราเมก้า วีแคร์

บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด และโรงงานผลิตเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เป็นผู้ผลิตและเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญในด้านการผลิตสินค้ากลุ่มยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้มาตรฐานยา ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการ ที่ดี จนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศและได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็น ลำดับ

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด มีสำนักงานมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน ประเทศไทย ที่อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ในประเทศไทย ทำธุรกิจในด้านการตลาดเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ กลุ่มบำรุงสุขภาพ (Self Medication) ได้แก่
  • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ : กลุ่มวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น Fish oil, Lecithin, Evening Primrose oil, Ginsomin, Calcium-D, ii Care, Ginsomin, Glow, CLA Advance, Ultrapro, Zemax SX, DHA-125, Cholezz, Garlic oil
  • ผลิตภัณฑ์ยา เช่น Flexsa, Gofen 400, NAT C, NAT B, NAT E, NAT D, Alerten Emulcap , Valian-X, Echinax, Loreze, Zirin, Acnotin, Diavit, Zincomin

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า โดยผ่านช่องทางร้านขายยา โรงพยาบาล และคลินิก โดยมอบหมายให้ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ในต่างประเทศทำธุรกิจทั้งในด้านทำการตลาด สินค้าใน BRAND ของตนเอง และทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะที่เป็นเวชภัณฑ์และ ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ นอกจากนั้นยังรับจ้างผลิตยาในรูปแบบแคปซูลนิ่มส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย เบลเยียม อิสราเอล ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น

 

MEGA Philosophy

MEGA Objective

to create wealth by marketing,
selling and distribute medicines- OTC/
Prescription/Herbal/Nutritionals
in developing countries.

MEGA Value

  • Respect : each others differences
  • Freedom : in your work and personal lives
  • Trust : you as an adult
  • Truth : in what we do everyday

MEGA Way

is to build a Thinking organization which will
Change before it is forced to and Live and Grow
beyond each of us

MEGA Commitment

committed to provide quality products and
services to our customers through constant
improvement and innovation.