Mega We care
ผลิตภัณฑ์เมกา วีแคร์
ผลิตภัณฑ์
เมก้า วีแคร์
| เลซิติน
ฆอ. 5463/2552

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูลเลซิติน :

  • เลซิติน 1,200 มก. ให้ ฟอสฟาติดิลโคลีน 180 มก.

ขนาดรับประทาน : วันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร

ขนาดบรรจุ : 100 แคปซูล

คำเตือน :

  • อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
 
ผลิตภัณฑ์
เมก้า วีแคร์
อื่น ๆ