Mega We care
ผลิตภัณฑ์เมกา วีแคร์
ผลิตภัณฑ์
เมก้า วีแคร์
| ฟิชออย
ฆอ. 5221/2552

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล (1000 มก.) :

  • กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (น้ำมันปลา)
  • กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิก(อีพีเอ) 180 มก.
  • กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) 120 มก.
  • วิตามิน อี 1.4 มก.

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง พร้อมอาหาร

ขนาดบรรจุ : 100 แคปซูล

คำเตือน :

  • อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคน้ำมันปลา
  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
 
ผลิตภัณฑ์
เมก้า วีแคร์
อื่น ๆ