Mega We care
ผลิตภัณฑ์เมกา วีแคร์
ผลิตภัณฑ์
เมก้า วีแคร์
| ฟิชออย
ฆอ. 5221/2552

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล (1000 มก.) :

  • กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (น้ำมันปลา)
  • กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิก(อีพีเอ) 180 มก.
  • กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) 120 มก.
  • วิตามิน อี 1.4 มก.
 
ผลิตภัณฑ์
เมก้า วีแคร์
อื่น ๆ