Mega We care
ผลิตภัณฑ์เมกา วีแคร์
ผลิตภัณฑ์
เมก้า วีแคร์
| การ์ลิค ออย
ฆอ. 5396/2552

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล :

  • น้ำมันกระเทียม 0.625 มก. เทียบเท่ากระเทียมสด 1,875 มก.

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1-2 แคปซูล ก่อนหรือหลังอาหาร

ขนาดบรรจุ : 100 แคปซูล

คำเตือน :

  • อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
 
ผลิตภัณฑ์
เมก้า วีแคร์
อื่น ๆ